European union The National Centre for Research and Development

Traceability

Innowacyjne demonstracyjne urządzenie do identyfikacji i poświadczania pochodzenia diamentów

Opis projektu

W rezultacie projektu opracowane zostanie innowacyjne demonstracyjne urządzenia do oznaczania i odczytywania oznaczeń w celu poświadczania pochodzenia diamentów zapewniające ich identy- fikację od możliwie wczesnego etapu ich życia do końca ich istnienia.
W ramach prac rozwojowych opracowane zostaną urządzenia demonstracyjne na bazie wytwor- zonej w czasie badań przemysłowych wiedzy.

Odbiorcami opracowanych urządzeń będą producenci i wydobywcy diamentów, ponieważ dzięki naszemu produktowi zapewnią możliwość poświadczania pochodzenia i identyfikowalności swoich kamieni od możliwie wczesnego etapu ich życia do końca ich istnienia. To z kolei pozwoli im odpowiedzieć na rosnące potrzeby wymagających przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju nabywców diamentów i zwiększenie wpływów ze sprzedaży kamieni.

W ramach badań przemysłowych zbadany zostanie proces laserowego wytwarzania oznaczenia na głębokości 3 mm w diamencie, pod różnymi kątami w zakresie 0-30 stopni, gdzie wielkość szczegółów oznaczenia nie będzie przekraczała 10 um oraz metoda odczytu oznaczenia pozwalająca na jednoznaczne stwierdzenie autentyczności kamienia wraz z zapisem do bazy danych.

Propozycja wartości projektu

1. Oznaczenie jest niewidoczne gołym okiem – jego szczegół jest mniejszy niż 10 um. Nie wpływa negatywnie na wartość kamienia.

2. Oznaczenie jest niepowtarzalne – do wytworzenia znaku wykorzystywane jest stochastyczne zjawisko bazujące na efektach kwantowych. Dzięki temu każde oznaczenie jest jedyne w swoim rodzaju.

3. Oznaczenie może być naniesione już w kopalni – dzięki nowoczesnej optyce laserowej, możliwe jest naniesienie oznaczenia już na nieoszlifowanym kamieniu. Dzięki temu, możliwe jest śledzenie jego życia aż od samego początku jego życia.

Status projektu: w trakcie pozyskiwania dofinansowania

This website uses cookies to provide services at the highest level. By continuing to use the site, you agree to their use.
Privacy policy Agree