European union The National Centre for Research and Development

Produkcja nano i mikrokomponentów

Produkcja nano- i mikrokomponentów w skali przemysłowej dla przełomowych technologii

Opis projektu

Projekt dotyczy opracowania usługi dostosowywania nano- i mikrokomponentów (t. j. szklane dysze dozujące, półprzewodnikowe belki, dysze szafirowe, stalowe mikrofiltry) w skali przemysłowej speł- niających wymagania rynków przełomowych technologii m. in. mikrodruku elektronicznego, mikro- druku 3D oraz mikrofluidyki z wykorzystaniem technologii zogniskowanej wiązki jonów (Ga-FIB) oraz lasera femtosekundowego.

W ofercie mamy usługę dostosowywania nano- i mikrokomponentów (zogniskowana wiązka jonów plazmy, Xe-PFIB), która spełnia jakościowe wymagania rynkowe, jednakże ograniczenia technologiczne sprawiają, że niemożliwe jest zapewnienie ciągłości dostaw dla obecnego, rosnącego zapotrzebowania rynkowego, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów komponentów wymaganego przez klientów końcowych. Obecna niska podaż wynikająca z kosztów obróbki komponentów sprawia, że rynki przełomowych technologii rozwijają się wolniej niż by mogły, opracowywana usługa znacząco przyspieszy ich rozwój. W ramach projektu zostanie opracowana usługa pozwalająca na obróbkę w skali przemysłowej, zostanie zastosowana technologia Ga-FIB oraz zostanie opracowany specjalny zasobnik, co umożliwi produkcję masową i w efekcie znacząco obniży koszt pojedynczego komponentu. Dodatkowo w zaplanowanych pracach rozwojowych cały proces zostanie zautomatyzowany. Proponowane usprawnienia charakteryzują się innowacją w skali światowej. Dzięki naszym osiągnięciom możliwy będzie rozwój rynków związanych z wykorzystywaniem obrabianych przez nas komponentów, czyli rozwój technologii wcześniej wspominanych rynków. Opracowana usługa będzie skierowana zarówno do przedsiębiorców na terenie RP jak i za granicą.

Propozycja wartości projektu

  1. Produkcja mikro i nano komponentów w standardach przemysłowych – dziś dostępne są takie usługi jedynie w standardach laboratoryjnych.
  2. Rozwój nowych gałęzi Polskiej gospodarki – rozwój nowych Polskich technologii jest hamowany przez brak dostępu do wyrafinowanych mikro i nano komponentów

Status projektu: w trakcie pozyskiwania dofinansowania

This website uses cookies to provide services at the highest level. By continuing to use the site, you agree to their use.
Privacy policy Agree